İşimizi iyi yapmak ve iyilik yapmak! İkisi bir arada

Mastercard'da sürdürülebilirlik

Mastercard her gün her projede sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratıyor. Dünya genelindeki çalışmalarımızda, sosyal sürdürülebilirlik, açık ve şeffaf iş yapış biçimleri, ve çevresel ayak izimizi sorumluluk bilinciyle takip etmeyi ön planda tutuyoruz.

Toplumsal

Nakitsiz Toplum vizyonumuzla herkese finansal sisteme dahil olma imkanı sunarak, küresel sosyal sürdürülebilirliği geliştiriyoruz. Karşılığında daha büyük ve çeşitlilik barındıran bir gruptantan katkı ve katılım alıyoruz. Ister Kapsayıcı Büyüme Merkezimiz, ister kurumsal hayırseverlik politikamız sayesinde olsun, her yerde herkesin hayatına dokunuyoruz.

Yönetişim

Etik ve uyum en temel değerlerimizin kalbinde yer alır. İşimizi açık ve şeffaf şekilde yönetmek konusunda proaktif bir yaklaşıma sahibiz. Bağımsız bir yönetim kurulu yapısı ve risk, uyum programlarımızla sağlam yönetişimi destekliyoruz.


Çevre

Başarılarımız kadar iş yapış biçimimizin de önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte yaşadığımız, iş yaptığımız ve çalıştığımız toplumları önemsiyoruz. Çevresel alandaki çabalarımız, sürdürülebilir iş uygulamaları yaratmak ve çevresel ayak izimizi azaltmaya odaklı üç bölümden oluşuyor: enerji tüketimini azaltma, dönüşümü destekleme ve kirlilik kontrolü

Click to play video

Finansal Kapsama ile daha fazla imkan

Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi

İşimizi ekonomik büyüme ve üretkenliği teşvik edecek biçimde şekillendiriyoruz

Toplumları nasıl güçlendirdiğimizi öğrenin

Yönetişim ve Sürdürülebilirlik

Şeffaflık ve sağlam yönetişim standartlarını barındırıyoruz

Daha fazla bilgi için Yatırımcı İlişkilerini ziyaret edin

Şehirleri ve vatandaşları birbirine bağlıyoruz

Şehirlerin ticari ve insan ilişkilerinde oynadıkları role göz atın

Şehirlerin neden önemli olduğunu öğrenin