Sürdürülebilirliği yönetişim yoluyla besliyoruz

Yönetim ve sürdürülebilirlik

Yönetim yapımız, bağımsız , deneyimli ve başarılı yöneticilerin şirketin ve hissedarların menfaatlerini artırmak için tavsiye ve görüş sunmasına, rehberlik etmesine ve denetlemesine olanak sunar. Geçmişten gelen, sağlam yönetim standartlarımız var, şeffaf finansal raporlama ve güçlü iç denetim konularına sıkı sıkıya bağlıyız.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Uygulama

 • Sınıflandırılmış bir Yönetim Kurulumuz yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı yıllık olarak seçilir. 
 • Yönetici seçimimiz çoğunluk oylamasıyla yapılır.  
 • Bağımsız, yönetimde olmayan bir Yönetim Kurulu Başkanımız vardır.      
 • 13 Yönetim Kurulu üyemizin 12'si bağımsızdır.     
 • Yöneticilerimizin %20'si kadındır.
 • Yönetim Kurulumuz yeteneklerin geliştirilmesi ve uzun vadede yönetici adaylarının yetiştirilmesinde aktif rol alır.    
 • Üst yönetimin ve çalışanımız olmayan yöneticilerin menfaatlerinin hissedarlarının menfaatlerinin önüne geçmemesi için, hisse sahibi olma kılavuzumuz bulunur.

Risk ve Uyum

 • Yönetim Kurulumuz, Mastercard'ın riskleri makul şekilde değerlendirip risk farkındalığı kültürünü teşvik etmeye odaklı risk ve risk yönetim uygulamalarını destekler.
 • Davranış Kurallarımız riskten korunma işlemleri dahil, uygunsuz ticari faaliyetleri yasaklar.
 • Web sitemizde, Politik Faaliyet Bildiriminizin bir parçası olarak geniş kapsamlı politik etkinlik açıklamasına yer veririz.
 • Bilgi uygulamalarımız ile gizliliğe ve işimiz hakkındaki şeffaflığımızı artırmaya verdiğimiz önemi açıklayan Gizlilik ve Veri Koruma Raporumuz bulunur.

Mastercard yönetim politikası hakkında daha fazla bilgi için