Kurumsal Filantropi ve Gönüllülük

Gönüllülük yoluyla topluma geri vermek

Yerel projelerden küresel sorunlara, faaliyette olduğumuz toplumlarda kalıcı bir etki bırakmayı hedefliyoruz.
Aşağıda yaptığımız işlerin örneklerinden bazılarını bulabilirsiniz:

Gençlerde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarına olan ilgiyi artırmak

Evin Hesap Uzmanı Kadın Porojesi, Mastercard'ın Türkiye’de kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını artırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortaklaşa hayata geçirdiği bir projedir. Proje ile 18-35 yaş arası SGK kaydı olan çalışan kadınların sigortalılık hakları ve finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri ve böylece ekonomiye aktif katılımları amaçlanmaktadır.

Projenin birinci fazı, Nisan-Haziran 2015 döneminde Türkiye’nin 10 şehrinde yüzyüze eğitimler vererek tamamlandı. 2016 yılındaki ikinci fazda, Evin Hesap Uzmanı Kadın Facebook sayfasının da açılmasıyla internet platformundan eğitimlere erişim kolaylaşacak, böylece daha fazla kadına ulaşılacak.

Proje ile 2018 yılına kadar 100 bin kadının bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil girişimcileri desteklemek

Mastercard, NFTE girişimcilik eğitimi ağı ile ABD, Belçika, Meksika ve Çin'deki öğrencilere ilham vermek ve kendi işlerini kurması için teşvik etmek üzere, 2010 yılında  güçlerini birleştirdi.

Gönüllülük programımız kapsamında ve yönetim kurulu üyeliğiyle NFTE'yi destekliyoruz.

Yarının liderlerini eğitmek

Mastercard dünya genelinde birçok bölgede Genç Başarı Vakıflarını (JA)  destekler. Ayrıca, kıdemli yöneticilerimizin bazıları JA kurullarında hizmet vermektedir. Son 11 yıl boyunca, St. Louis ve New York'daki 5.000'in üzerinde çalışanımız 8. sınıftaki 70.000'in üzerinde öğrenciye ders vermek üzere gönüllü oldu. 

Uzmanlığımızı paylaşmak

Taproot Vakfı ile işbirliğimiz çerçevesinde çalışanlarımız, sosyal değişimi  desteklemek üzere gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Sağladığımız maddi destek kapsamında, Taproot yaklaşık 100 Mastercard çalışanına New York'taki 15 kar amacı gütmeyen kuruluşta, 5 küçük ölçekli iş yerinde,  St. Louis'deki 5 kar amacı gütmeyen kuruluşta hayır işi yapma görevi verdi.

Mastercard olarak ayrıca, American Corporate Partners'ın (Amerikan Kurumsal Ortaklar) sponsoruyuz. Askerlikten sivil hayata geçenlerin hayatları boyunca mentörlüğünü yapan 150'ın üzerinde çalışanımız bulunuyor. 

Click to play video

Kurumsal hayırseverlik ve kurumsal gönüllülük hakkında daha fazla bilgi için

Güncel haberler