Mastercard korsanla mücadele politikası

Bu belgenin amacı, fikri mülkiyet ve/veya telif haklarını ihlal eden ürünlerin, servislerin ve sahte markalı ürünlerin bir Üye İşyeri tarafından çevrimiçi ortamda satışının ele alınmasına ilişkin Mastercard’ın politikasını belirlemektir (”Korsanla Mücadele Politikası”). Korsanla Mücadele Politikası, Mastercard’ın Ticari Risk Değerlendirme ve Hafifletme (”BRAM”) programını destekler ve bu program ile birlikte dikkate alınır. Diğer hususların yanında; BRAM programı, yasa dışı olan veya Mastercard tarafından kendi takdir yetkisine bağlı olarak; Mastercard’ın iyi niyetine halel getirdiği veya halel getirme potansiyelinin bulunduğu veya Mastercard markası üzerinde olumsuz etki yarattığı kabul edilen herhangi bir işlemi, bir Üye İşyerinin Mastercard ağına ödeme için ibraz etmesini ve üye işyeri ile anlaşma yapan finansal kuruluşun (“Finansal Kuruluş”) bu işlemi ödeme için ibraz olarak kabul etmesini yasaklamaktadır. Aşağıda yer alan eylemler BRAM programı çerçevesinde yasaklanmaktadır: Ödeme Aracı ihraç eden ve/ya işyeri ile anlaşma yapan finansal kuruluşlar, Üye İşyerleri, Kart hamili, Kartlar veya Mastercard (tüm bu terimler Mastercard kuralları altında tanımlanmıştır) için geçerli olan tüm kanunlara uygun olmayan bir ürünün veya hizmetin satışı veya satışa sunulması.

Mastercard, fikri mülkiyet ya da telif hakkı ihlalini ve korsanlığını aşağıdaki şekilde ele almaktadır:

1. Yasa Düzenleyici Kurumların ve Kolluk Kuvvetlerinin Sürece Dahil Olması:

Başkasına ait telif ya da fikri mülkiyet hakkının ve/veya ticari marka haklarının ihlal edildiği iddia edilen bir ürünü veya hizmeti (”Yasa Dışı Ürün”) bir üye işyerinin, çevrimiçi olarak satışını yapmasının araştırılmasına yasa düzenleyici kurumlar dahil olduğunda; ve Mastercard’a bu Politika çerçevesinde yasa dışı kullanımına dair kanıt sunarak bir şikayette bulunması halinde; Mastercard, söz konusu Üye İşyeri ile ilişkisi bulunan Finansal Kuruluşu tespit etmek için çaba gösterecektir. Mastercard, üye işyerinin, Finansal Kuruluş aracılığı ile Mastercard kartlarını kabul ettiğini tespit ederse; Mastercard, Finansal Kuruluş'tan iddia edilen yasa dışı eylemi araştırmasını, ve iki iş günü içerisinde araştırmanın sonuçlarını paylaşasını ve bu sonuçlara ulaşmak için atılan her türlü adımı gösteren yazılı bir raporu Mastercard’a sunmasını talep edecektir. Üye İşyerinin, Yasa Dışı bir Ürünün ya da hizmetin satışına dahil olduğunun Finansal Kuruluş tarafından tespit etmesi halinde; Finansal Kuruluş, Üye İşyerinin Yasa Dışı Ürün için ödeme olarak Mastercard kartlarını kabul etmeyi durdurmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yapmak durumundadır. Üye İşyerinin, Yasa Dışı bir Ürünün ya da hizmetin satışına dahil olmadığının Finansal Kuruluş tarafından tespit etmesi halinde; Finansal Kuruluş, bu tespiti ispatlayan mecburi kanıtı Mastercard’a sunmak durumundadır. Mastercard, Finansal Kuruluşun burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi için Finansal Kuruluş’a, ek süre verme takdirine sahiptir. Mastercard; Finansal Kuruluş’un, Üye İşyeri ile sözleşmesini feshetmesi durumunda, uygulanabildiği yerde, Finansal Kuruluş’tan, Üye İşyerinin sözleşmesinin feshedildiğinin bilgisini Mastercard MATCH uygunluk sisteminde belirtmesini talep edecektir. Dolayısıyla, Mastercard ağında kayıtlı olan tüm Finansal Kuruluş’ların, Üye İşyeri ile olan sözleşmesinin feshedildiği ve fesih için Finansal Kuruluş tarafından kullanılan Sebep Kodu hakkında bilgilendirmelerin sağlamasını talep edecektir.

2. Yasa Düzenleyici Kurumların ve Kolluk Kuvvetlerinin Sürece Dahil Olmaması

Herhangi bir yasa düzenleyici kurumun ya da kolluk kuvvetinin sürece dahil olmaması halinde, telif hakkı ya da fikri mülkiyet hakkına sahip olan bir kişi/kurum, bir ürünün ya da hizmetin çevrimiçi kanallarda satışının ilgili haklarını ihlal ettiğine yönelik kanaati hakkında Mastercard’ı bilgilendirebilir ve Mastercard’ın bu kanaate göre harekete geçilmesini talep edebilir. Mastercard bu amaçla iletişime geçilmesi için aşağıda belirtilen e-posta adresini kullanmaktadır : ipinquiries@mastercard.com. Bilgilendirme ve başvuru (”Başvuru”) aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

(a) Yasa Dışı olduğu iddia edilen ürünün ya da hizmetin satışının yapıldığı veya satışına dahil olduğu iddia edilen sitenin detaylı tanımı dahil olmak üzere, iddia edilen ihlalin açıklaması ve iddiayı kanıtlayan mecburi delillerin sunulması. Bilgilendirme, özellikle Yasa Dışı Ürün/Hizmet olduğu iddia edilen her türlü ürünü/hizmeti ve Yasa Dışı olduğu iddia edilen Ürünün/Ürünlerin ya da hizmet/hizmetlerin internet sitesindeki yerini (örn. Yasa Dışı Ürüne/Hizmete yönelik belirli URL adresi) tanımlamalıdır;

(b) Yasa dışı olduğu iddia edilen ürünlerin Mastercard markalı bir ödeme kartı kullanılarak satın alınabildiğine dair kanıt. Örneğin, Üye İşyerinin internet sitesinde görünen Mastercard logosunun bir ekran görüntüsünün temin edilmesi gibi kanıtlar test işlemleri katkı sağlamaktadır. Ancak tam bir bilgilendirme sağlamak için gerekli değildir;

(c) hak sahibinin en az üç ihbarnamesinin veya internet sitesi sahibi ya da Üye İşyerine ihlal teşkil eden bir eyleme dahil olduklarını bildiren Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) bildiriminin birer nüshası ve hak sahibinin bilgisi dahilinde, sitenin ruhsatlı olmadığı veya diğer bir şekilde söz konusu Yasa Dışı olduğu iddia edilen Ürünleri satmaya yetkili olmadığına ilişkin bir tasdik; ve

(d) hak sahibinin söz konusu telif hakkına (haklarına) veya ticari markasına (markalarına) sahip olduğunu gösteren kanıt.

Mastercard, fikri mülkiyet hakkı sahibinin adına hareket edecek yasal yetkiye sahip bir ticari kuruluştan Başvuru kabul edecek, veya diğer bir şekilde bu kuruluş ile işbirliği yapacaktır. Başvurunun ibraz edilmesi üzerine, başvuruyu yapan (i) Başvuruda belirtilen bilgilerin başvuruyu yapanın bilgisi dahilinde doğru ve kesin olduğunu, (ii) Mastercard’ın başvuru yapanın kimliğini ve Başvuru içeriğini Mastercard’ın uygun gördüğü herhangi bir kişiye açıklayabileceğini ve (iii) başvuruyu yapanın Mastercard’ın Başvuruda belirtilen bilgileri edinmesi ve kullanımına ilişkin her türlü yasal veya diğer süreçlerde işbirliği yapacağını tasdik etmektedir. Mastercard, başvuruyu yapandan (veya farklı ise fikri mülkiyet hakkı sahibinden), Üye İşyeri, Finansal Kuruluş veya diğer etkilenen tarafça, bu Politika çerçevesinde yürütülen bir araştırmanın sonucu olarak ileri sürülen tüm taleplere karşı, söz konusu talebe ilişkin olarak ileri sürecekleri her türlü avukat masraflarının, maliyetlerin ve zararların doğrudan ödenmesi veya bu hususta Mastercard’ın ve diğer etkilenen tarafların tazmin edilmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mastercard’ı savunmasını, tazmin etmesini ve Mastercard’ın bunlardan zarar görmesini engellemesini talep edebilir.

Mastercard bir Başvuru aldığında, söz konusu Üye İşyeri ile ilişkisi olan Finansal Kuruluş’u, tespit etmek için çaba gösterecektir. Mastercard’ın, Üye İşyerinin mevcut bir Finansal Kuruluş ile ilişkisi yoluyla Mastercard kartlarını kabul ettiğini tespit etmesi halinde, Mastercard, Başvuruyu Finansal Kuruluş’a, gönderecek ve Finansal Kuruluş'tan iddia edilen yasa dışı eylemi araştırmasını, ve beş iş günü içerisinde araştırmanın sonuçlarını ve bu sonuçlara ulaşmak için atılan her türlü adımı gösterecek şekilde Mastercard’a yazılı bir rapor sunmasını talep edecektir. Üye İşyerinin, Yasa Dışı bir Ürünün ya da hizmetin satışına dahil olduğunun Finansal Kuruluş tarafından tespit etmesi halinde; Finansal Kuruluş, Üye İşyerinin Yasa Dışı Ürün için ödeme olarak Mastercard kartlarını kabul etmeyi durdurmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yapmak durumundadır. Üye İşyerinin, Yasa Dışı bir Ürünün ya da hizmetin satışına dahil olmadığının Finansal Kuruluş tarafından tespit etmesi halinde; Finansal Kuruluş, bu tespiti ispatlayan mecburi kanıtı Mastercard’a sunmak durumundadır. Mastercard, Finansal Kuruluşun burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi için Finansal Kuruluş’a, ek süre verme takdirine sahiptir. Mastercard, Finansal Kuruluş'un araştırma sonuçlarının alması üzerine, hak sahibini veya ticari kurumu bu sonuçlara dair bilgilendirecektir. Mastercard; Finansal Kuruluş’un, Üye İşyeri ile sözleşmesini feshetmesi durumunda, uygulanabildiği yerde, Finansal Kuruluş’tan, Üye İşyerinin sözleşmesinin feshedildiğinin bilgisini Mastercard MATCH uygunluk sisteminde belirtmesini talep edecektir. Dolayısıyla, Mastercard ağında kayıtlı olan tüm Finansal Kuruluş’ların, Üye İşyeri ile olan sözleşmesinin feshedildiği ve fesih için Finansal Kuruluş tarafından kullanılan Sebep Kodu hakkında bilgilendirmelerin sağlamasını talep edecektir.

3. Diğer

Üye işyerinin, Yasa Dışı Ürünün ya da Hizmetin satışının ülkenin uygulanabilir kanunlarını ihlal etmediği bir ülkede bulunması halinde; Finansal Kuruluş, iddia edilen Yasa Dışı Ürünün satışının kanuna aykırı olduğu veya yerel kanun ile yasaklandığı ülkelerde, bu Üye İşyeri tarafından yapılan satışın tespit edilen hesaplarını askıya almak veya iptal etmek durumundadır.

4. Korsanla Mücadele Politikasına Uyulmaması

Mastercard, yürürlükteki kanun veya bu Korsanla Mücadele Politikasına uymadığına kanaat getirdiği herhangi bir Finansal Kuruluş'un Üyeliğini, Üyelik ayrıcalıklarını veya her ikisini de kısıtlama, askıya alma, iptal etme veya şarta bağlama hakkına sahiptir. Mastercard, münhasıran bu Korsanla Mücadele Politikasını yorumlama ve uygulama hakkına sahiptir. Ayrıca, Mastercard, zaman zaman tadil edilebilecek olan bu Korsanla Mücadele Politikasına uygun hareket etmediğine kanaat getirdiği herhangi bir Finansal Kuruluş'u değerlendirebilir.